Mindfulness als ondersteuning in een coachtraject

Mindfulness kun je vertalen als opmerkzaamheid, oplettendheid, aandacht, bewustheid. Jon Kabat-Zinns eenvoudige en directe definitie luidt: ‘Mindfulness betekent aandacht geven op een speciale manier: bewust, op het moment zelf, en niet-oordelend’. Hierdoor word je gewaar van de beweging van de adem, lichamelijke gewaarwordingen en het lichaam als geheel, gedachten in de vorm van woorden/zinnen of beelden, gevoelens en stemmingen en van datgene wat zich via de zintuigen aandient (zien, horen, ruiken, proeven, tactiel voelen).
Mindfulness richt zich op het ontwikkelen van een andere houding tegenover psychische en lichamelijke problemen. Geen afwijzende op controle gerichte houding; niet proberen nare ervaringen kwijt te raken door er in gedrag of gedachten (bijvoorbeeld piekeren en malen, dagdromen)  te vluchten of er tegen te vechten. Integendeel, deze nieuwe, bewuste, open en milde houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-doen (niet-reageren) en niet-oordelen, waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

Het doel van mindfulness heeft niets te maken met ontspannen/kalm worden, geluk, de geest leeg maken, je meer in balans voelen of een spirituele reden. Al kunnen dit wel prettige neveneffecten zijn. Het doel minder automatisch te reageren vanuit oude ingesleten patronen; het gaat dus om vrijheid, meer grip op jezelf en de situatie (zelfsturing, zelfmanagement; mentale flexibiliteit).
In een 1 op 1 situatie is het belang voor de coachee als ook de coach om vanuit deze houding in het coachingstraject te staan.
Door aandachtsgerichte oefeningen worden ingesleten patronen herkend en uiteindelijk losgelaten. Deze specifieke coach-gerichte aandacht geeft ruimte waardoor bewust of onbewust andere reacties mogelijk worden.
Een moment van stilstaan,een moment van aandacht. Een moment van inzicht,verandering,het creëert een keuzemogelijkheid.

“Alles wil gezien worden en alles wat je tracht te vermijden staat op een dag voor je deur”.
Staken we het verzet om onaangename gevoelens niet te willen voelen,dan zul je merken dat ze  uit zichzelf kunnen verdwijnen.

Johan Machielsen, mijn opleider in Mindfulness

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.