drs. Titia Roovers
Psycholoog & coach | Amsterdam Oost

Ik ben opgeleid als psycholoog en trainer aan de UvA en heb het vak van therapeutisch begeleider onder andere geleerd bij Phoenix-opleidingen. In 2004 begon ik STERK! Een praktijk voor psychologische coaching.

Ik besloot als jong meisje dat ‘sterk zijn’ de enige weg was. Het heeft me onder andere gebracht dat ik risico’s durf te nemen en grenzen opzoek. De continue lessen van het leven leren mij nu om mijn moed in te zetten om zacht te blijven naar mijzelf en anderen als ik mij kwetsbaar voel. Zo ontstaat werkelijke stevigheid en veerkracht om het leven voluit te leven.

Naast de dagelijkse leiding van de praktijk heb ik mij toegelegd op het begeleiden van vrouwen die dezelfde wens hebben om te verbinden met alle aspecten in hun zelf. Over het programma voor vrouwen lees je hier meer.

Werkwijze

Vrouwen vinden bij mij een plek waar ze nieuwe ervaringen opdoen en dat kan spannend zijn. Ik zie het als mijn taak om veiligheid te bieden door een super oprechte en eerlijke relatie met je aan te gaan. Omdat ik nuchter en pragmatisch ben kunnen we bewegen naar het onbekende en ontastbare deel van het bestaan. Met humor en lichtheid kan lucht en ruimte komen om de diepte en de zwaarte toe te laten. Mijn analyses zijn scherp, mijn ogen en knuffels zijn zacht. Dit levert bijzondere ontmoetingen op!

Vraagstukken

  • Afscheid nemen van het ‘oude’ om volgende stappen te zetten (rouw over liefde, werk of andere verbroken verbindingen)
  • Met meer vuur en energie leven (krachtige presentatie, liefde en seksualiteit)
  • Minder afhankelijk zijn van het oordeel van de ander en echtheid in communicatie (zelfvertrouwen en autonomie)
  • Veerkrachtig herstellen na tegenslagen en werken in prestatiecultuur (stressmanagement, overspannenheid en burn-out)
  • Overmatige controle loslaten en wel regie houden om het eigen leven vorm en betekenis te geven  (levenskunst)

Ik nodig je uit om eens kennis te komen maken als jij bereid bent om zowel jouw kracht naar buiten te brengen als ook de schaduwkant in jou te omarmen.

 

Lees de ervaringen van eerdere opdrachtgevers / clienten?

Geregistreerd Psycho Sociaal Therapeut NVPA

Het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen draagt zorg voor de professionele deskundigheid van zijn leden. Onder andere door verplichte bijscholing en intervisie.
Meer over NVPA

psycholoog-coach-amsterdam-titia-roovers-profiel

drs. Titia Roovers
psycholoog & coach

Reviews van clienten
Ik kwam bij Titia met de vraag om te leren mijn grenzen duidelijker te voelen en duidelijker ook te kunnen stellen in mijn werk en privéleven. Regelmatig werden deze grenzen overschreden waar ik veel stress van had of gefrustreerd door voelde, maar niet wist hoe ik hiermee om kon gaan. Ik heb mezelf tijdens de coachingsperiode bij Titia beter leren kennen, ik weet nu ook veel duidelijker' wat voor mij grenzen zijn en waarom' ik anderen over mijn grenzen laat gaan en welke vervelende gevoelens dit gedrag in stand houden. Ik heb geleerd 'rustiger, met meer vertrouwen' naar vervelende situaties te kijken, zonder dat het direct opgelost hoeft te worden. Ik voel veel duidelijker intuïtief wat ik wil in het leven en welke waarden bij mij horen en durf hier ook meer naar te handelen. Dit betekent regelmatig mezelf kwetsbaarder opstellen en ik heb tijdens de coachingsperiode geleerd dat het 'leuk en spannend' is om hiermee te oefenen. Wat ik heel erg heb gewaardeerd tijdens de sessies is de combinatie van het coachende (praktische handvatten) alsook het psychologische (waarbij situaties werden uitgeplozen om meer inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen waarom situaties in stand worden gehouden). Dank! Groet Monique