Werkwijze psycholoog en coach Sterk! Amsterdam

Aan vertrouwen bouwen:

Een samenwerking met STERK! start met een intakegesprek op onze praktijk. Vooraf stuur je en een vragenlijst zodat het gesprek heel efficiënt kan verlopen. Uitleg over de werkwijze en tarieven worden liefst vooraf via de contactpagina beantwoord. Bij een “klik” en goed vertrouwen starten wij met heldere doelen en een vooraf overeengekomen aantal sessies. Informeer bij jouw coach meer over de werkwijze en de frequentie en duur van de sessies.

Eigenaarschap:

Jij staat aan het roer tijdens het traject, we bespreken onderwerpen die jij inbrengt. Tussen elke afspraak voer je opdrachten uit. Na elke sessie schrijf je een kort reflectieverslag zodat de besproken onderwerpen beklijven en de vastgestelde doelen in zicht blijven.

Terug- en vooruitblik:

In een afsluitend gesprek kijken we terug op het proces om behaalde doelen te vieren en om de blik voorwaarts te richten. Hoe kun je het geleerde blijven toepassen?

Wat cliënten zeggen  >>

De coachingsgesprekken leveren inzicht in automatische en onbewuste patronen op. We formuleren doelen, gebaseerd op jouw waarden en doen oefeningen waardoor je nieuwe inzichten krijgt over jouw situatie en je de juiste acties kunt ondernemen. We kijken naar waar je vandaan komt omdat daar de oorsprong ligt van jouw strategieën. De focus ligt op het uitvergroten van mogelijkheden zodat je jouw potentiële talenten vrij maakt en je zo goed mogelijk presteert.

Besef dat je niet jouw gedachten bent. Bewust worden van wie je bent is de identificatie met rollen en overtuigingen loslaten en vertrouwen dat er dan nog heel veel overblijft. We hebben ze nodig om te functioneren en dat is oké, het definieert je alleen niet. Je openstellen en investeren in bewustzijn vraagt van tijd tot tijd te reflecteren en jezelf te bekijken vanaf een afstand. De lichte en de schaduwkant, het mannelijke en vrouwelijke aspect in ons, deze tegenstellingen verbinden maakt je een heel mens.

De waarden van Sterk!

Liefde

Liefde is een kracht die heelt, verbindt, relaties onderhoudt en kan beïnvloeden. Liefdeloos leven brengt sleur, leegte, oppervlakkigheid, braafheid. Liefdevol zijn is niet zweverig of alleen voorbehouden voor het privédomein. Intimiteit is daar waar contact is, en daar waar werkelijk contact is, kan het nieuwe en schone ontstaan.

Moed

Lef is bang zijn en het toch doen. We leven allemaal met angsten. Groot of klein, in de ontmoeting met onze angst verwerven we de moed om vooruit te gaan, te floreren en dienstbaar te zijn aan de talenten die ons gegeven zijn.

Meesterschap

In het spelen met dat wat gegeven is door een meester verworden wij onze eigen ‘meesters in de kunsten’. De kunst van begeleiden zit ons in het bloed. We blijven meesters zien in allen die wij ontmoeten, ook diegenen of misschien wel juist zij die het ons moeilijk maken zijn we dankbaar voor de waardevolle lessen.

Certificeringen en register RBCZ

Iedere coach heeft een certificering en is aangesloten bij een geschillencommissie en een beroepsvereniging met een ethische commissie. Wij voldoen allen aan de WKKGZ (de Wet Klacht en Kwaliteit en Geschillen in de Zorg).

nobco-logo-voor-website