Vrijheid volgens Ramsey Nasr

Met het grootste genoegen las ik op deze dag van de vrijheid een artikel van onze Dichter des Vaderlands, Ramsey Nasr uit het NRC Handelsblad van 5 mei. Graag deel ik zijn gedicht wat vraagt om in schaamte vrij te zijn.

Tafelgenoten

“Al wie dit hoort: schrikt niet.
Peinst niet dat ik echt in ‘t radiomachien
Of in uw woonst verborgen zit- hier klinkt
uw eigen onbekende stem van ether.
Modern-kekke mens, komt toch aan tafel
laat ons een kleine geschiedenis eten.

Hangt eerst uw beleefdheden in de gang.
Legt goede smaak op de bestemde plank.
Veegt voeten, handen, eigenschappen.
Trekt uw beroep iot. Laat u zich gaan.
Staat u mij toe de laatste dromen
en vaste lastjes van u af te slaan.

Ik moet u, net als in vroeger dagen
vragen het ras voorzichtig los tepellen.
Afkomst verwijderen, kleur ontkennen.
Wandelt nu rond, geheel doorschijnend
door alle lege kamers van het lijf.
Doden tegelijk. En o ja: zeg jij tegen mij.

We zijn nu bijna zonder opsmuk.
Ontkleed je. Ga nu door tot op de huid.
Kijken we samen naar je buik, je rug
tien vingers, een navel, het vet in je zij
alle botten, wervels en kiezen verzameld
alle trilharen aan tafel, dat ben jij.

En in deze schaamte zijn we vrij.
Ik proost vandaag op onze naaktheid
in de hoop dat niemand ooit
het werelddeel in je ontdekt
je longen bezet, opvult met honger
en zijn geloof in je plant als een schoffel.

Zet je schrap tegen mij. Alleen hier
in weerloosheid zijn we vrij.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.