Privacy Policy

Privacybeleid STERK! Training en Coaching

STERK! Training en Coaching (hierna: STERK!) is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en/of zich inschrijft voor onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

STERK! respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens door STERK!

Gebruik van uw persoonsgegegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een traject vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer. Onze coaches en medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw (psychische) gezondheidstoestand, de behandelingsovereenkomst, opdrachten en verslagen van de sessies.  Persoonlijke dossiers worden 15 jaar bewaard om dan te worden vernietigd conform de wet WGBO. U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”).  Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden. U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw coach.

Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Persoonsgegevens worden verwerkt in het CRM/boekhoudsysteem van STERK!. De gebruikte systemen hanteren hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacyverklaring. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een administrateur of accountant. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wilt u helemaal verwijderd worden uit onze systemen, stuur dan een mail naar wendy@sterktrainingencoaching.nl

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Wij sturen alleen diegenen een nieuwsbrief die zich hebben aangemeld voor deze nieuwsbrief.  Onderaan iedere nieuwsbriefmailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of feedback heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

STERK! Training en Coaching

Wendy Twisk

wendy@sterktrainingencoaching.nl

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.